???????????????????
   
Company


UMANG BOARDS เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอินเดีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2001, Umang Boards ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฉนวนกันความร้อนหม้อแปลง ซึ่งมีการแข่งขันสูง

จุดเด่นของเราคือการพัฒนาโซลูชั่นต่างๆซึ่งกำหนดได้เองสำหรับการใช้งานที่อุณภูมิสูง และระบบฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเซลลูโรส

Umang Boards มีการร่วมมือทางด้านเทคนิคกับทีมบริหารของบริษัทซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10ปี ในการผลิตฉนวนกันความร้อนสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง เราผลิตฉนวนแบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

 

ผู้บริหารบริษัท

ประธาน

SK Dhanuka วางทิศทางด้านกลยุทธให้กับบริษัท โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ มั่นคง และเคารพในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมาก

เขาสำเร็จการศึกษาในปี1967 จาก Calcuta University และเริ่มทำธุรกิจในวงการไฟฟ้า เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายในการผลิต ตลอดถึงลูกค้าสัมพันธ์มาตลอด4ทศวรรษ ที่ผ่านมา

   

กรรมการผู้จัดการ
Anup Dhanuka S / O Shri Shubh Karan Dhanuka เกิดในปี 1971 จบการศึกษา Commerce Graduate ปี 1993และกว่า2ทศวรรษในการสานต่อธุรกิจกับคุณพ่อของเขาในธุรกิจของครอบครัว และร่วมมือกับพี่ชายของเขา M/S Anup Industries,Jaipur สำหรับการผลิต DPC Bare aluminium และทองแดงลวด/แผ่น ซึ่งมีชื่อใหม่ว่า Anup Insulations Pvt Ltd jaipur
   

ผู้อำนวยการบริหาร
Alok Dhanuka S / O Shri Shubh Karan Dhanuka เกิดในปี 1973 จบการศึกษา Commerce Graduate และร่วมงานกับพ่อของเขาและยังเป็นหุ้นส่วนกับ M/S Anup Exports,Jaipur ตั้งแต่ปี 1995 และAnup Industries,Jaipur ตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งมีชื่อใหม่ว่า M / s Anup Insulation Pvt.Ltd,Jaipur
   
Home | Company | น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า | กระดาษฉนวนไฟฟ้า | เหล็กซิลิกอน | ปะเก็นไม้ก๊อก | สินค้าอื่นๆ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
บริษัท อูมังบอร์ดส์ บีเคเค จำกัด 919/279 อาคาร จิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น22 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel: 026303221 Mo 0855624536 (k.เอ๋)