???????????????????
 
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

 

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2ประการ คือ เป็นฉนวนไฟฟ้า และ ระบายความร้อน

-เป็นฉนวนไฟฟ้า โดยป้องกันกระแสไฟฟ้ากระโดดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ถ้าเทียบกับอากาศแล้ว น้ำมันหม้อแปลงจะทนแรงดันได้สูงกว่าหลายเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันหม้อแปลงนั้น ดังนั้นถ้าเราจุ่มตัวนำลงในน้ำมัน ก็จะสามารถวางไว้ใกล้กันได้โดยไม่ลัดวงจร

-ระบายความร้อนโดยที่น้ำมันเป็นของเหลวจึงสามารถเคลื่อนตัวมาถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศรอบๆ หม้อแปลงได้ดี, ทำให้ขดลวดและแกนเหล็กของหม้อแปลงระบายความร้อนได้ , ทำให้ฉนวนที่พันหุ้มขดลวดทนต่อความร้อนสูงได้ และทำให้ฉนวนไม่ร้อนจัดเกินไปช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้นานขึ้น

สำหรับน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทเรานำมาจำหน่วย มี2ชนิดคือ ชนิดถัง และ ชนิดแทงค์

 

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดถัง(DRUMS)

มี2ชนิด IEC296 ใช้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ IEC 60296 ใช้กับการไฟฟ้านครหลวง
ขายเป็นถังบรรจุ210ลิตร (คิดราคาเป็นลิตร)

 

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแทงค์ (FLEXI BAG)
มี2ชนิด IEC296 ใช้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ IEC 60296 ใช้กับการไฟฟ้านครหลวง
ขายยกตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาตร24,000 ลิตร ลูกค้าต้องสั่งล่วงหน้า30วัน
 

 

Home | Company | น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า | กระดาษฉนวนไฟฟ้า | เหล็กซิลิกอน | ปะเก็นไม้ก๊อก | สินค้าอื่นๆ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
บริษัท อูมังบอร์ดส์ บีเคเค จำกัด 919/279 อาคาร จิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น22 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel: 026303221 Mo 0855624536 (k.เอ๋)