???????????????????

กระดาษฉนวนไฟฟ้า

กระดาษฉนวนไฟฟ้า มีคุณสมบัติ เป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้ในงานหม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า

ทางบริษัท นำเข้ามาจำหน่าย มีทั้ง แบบ ชนิดม้วนและชนิดแผ่น ขายตามน้ำหนัก ก.ก.
กระดาษฉนวนชนิดม้วนมีขนาดดั งนี้ 
0.05*1000*1000มม.
0.13*1000*1000มม.
0.18*1000*1000มม.
0.25*1000*1000มม.
0.50*1000*1000มม.
ชนิดม้วนไดมอนดอท มีขนาดดังนี้
0.10*1000*1000มม
0.13*1000*1000มม
0.17*1000*1000มม.
0.18*1000*1000มม.
0.25*1000*1000มม.

กระดาษฉนวนชนิดแผ่น มีขนาดดังนี้ 
0.80*1000*2000มม.
1.0*1000*2000มม.
1.6*1000*2000มม.
2.0*1000*2000มม.
3.2*1000*2000มม.
4.0*1000*2000มม.
5.0*1000*2000มม.

 

กระดาษฉนวนไฟฟ้าชนิดม้วน

 

 

กระดาษฉนวนไฟฟ้าชนิดแผ่น
 
     
Home | Company | น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า | กระดาษฉนวนไฟฟ้า | เหล็กซิลิกอน | ปะเก็นไม้ก๊อก | สินค้าอื่นๆ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
บริษัท อูมังบอร์ดส์ บีเคเค จำกัด 919/279 อาคาร จิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น22 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel: 026303221 Mo 0855624536 (k.เอ๋)