???????????????????
 
เหล็กซิลิกอน
 

เหล็ก ซิลิกอน คือเหล็กกล้าชนิดแผ่นที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กได้ดี โดยมีการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการเหนี่ยวนำต่ำทำให้เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองไฟฟ้าในการใช้งานน้อย นั่นคือการประหยัดไฟฟ้า

เหล็กซิลิกอน เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในสำนักงาน ในโรงพยาบาล ในรถยนต์ เป็นต้น โดยเป็นส่วนประกอบที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหล็กซิลิกอนจึงมีส่วนทำให้อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงอีกด้วย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีตราประหยัดไฟเบอร์ 5

เหล็กซิลิกอนที่บริษัทเรานำเข้าจำหน่าย เป็นชนิด M4 ความหนา 0.27 ม.ม. นำเข้าจากยุโรป

 

Home | Company | น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า | กระดาษฉนวนไฟฟ้า | เหล็กซิลิกอน | ปะเก็นไม้ก๊อก | สินค้าอื่นๆ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
บริษัท อูมังบอร์ดส์ บีเคเค จำกัด 919/279 อาคาร จิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น22 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel: 026303221 Mo 0855624536 (k.เอ๋)